Kam na ryby v Českém krasu?Ryby v rybníce.

Pouze do rybářských revírů a s povolenkou Českého rybářského svazu.

Upozorňujeme rybáře, že pro ně také platí všechna platná ustanovení a omezení pro pohyb osob v chráněných územích uvedená v zákoně o ochraně přírody a krajiny, případně v bližších ochranných podmínkách uvedených v jednotlivých zřizovacích předpisech těchto chráněných území. Nelze tedy např. vstupovat mimo vyznačené trasy v národních přírodních rezervacích nebo vjíždět motorovými vozidly mimo silnice.

Rybářský svaz