Chraňme přírodu společně

K tomu, aby příroda Českého krasu příliš netrpěla, potřebuje i pomoc vás – návštěvníků a turistů. Respektujte prosím zásady chování a omezení, jejichž cílem je ochránit rostliny, zvířata a jejich prostředí. Na většinu z nich upozorňují infopanely přímo na místě, mezi ty nejzásadnější pravidla patří:

  • choďte pouze po značených cestách
  • nejezděte na kole po turistických trasách nebo neznačených cestách v rezervacích
  • neparkujte, netábořte a nerozdělávejte oheň mimo vyznačená místa
  • nevjíždějte mimo silnice (tedy ani na lesní a polní cesty)
  • všechny odpadky si po sobě odneste
  • chovejte se ohleduplně k ostatním návštěvníkům i přírodě.

Děkujeme!