Vaše připomínky ke standardům zasílejte prosím ve tvaru:

  • číslo standardu
  • číslo odstavce
  • text poznámky
Standard k připomínkování Datum pro zaslání připomínek E-mail pro zaslání připomínek
Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem 22. 7. 2024

jindriska.jelinkova@nature.cz

Péče o stromy jako biotop vzácných druhů organismů 25. 6. 2023

brigita.neumannova@nature.cz

Vytváření ÚSES (plány a projekty) 11. 6. 2023

pavlina.truhlarska@nature.cz

Likvidace vybraných invazních druhů rostlin 9. 6. 2023

tomas.gorner@nature.cz

Ochrana hospodářských zvířat před útoky šelem 12. 12. 2022

jindriska.jelinkova@nature.cz

Návrhy opatření pro zajištění prostupnosti komunikací pro vydry a další drobné savce 13. 10. 2022 martin.strnad@nature.cz
Funkční výsadby ovocných stromů v zemědělské krajině 28. 9. 2022

tomas.gorner@nature.cz

Řez stromů 26. 9. 2022 brigita.neumannova@nature.cz
Revitalizace vodních toků a jejich niv 16. 9. 2022

katerina.kujanova@nature.cz

Výsadba a řez keřů 12. 9. 2022

brigita.neumannova@nature.cz

Speciální zásahy na stromech 31. 7. 2022 brigita.neumannova@nature.cz
Péče o vodní toky včetně břehových porostů 30. 7. 2022

katerina.kujanova@nature.cz

Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály 29. 7. 2022

martin.strnad@nature.cz

K přírodě šetrné hospodaření na rybnících 16. 4. 2022

jakub.stary@nature.cz

Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť 21. 2. 2022

barbora.marsalkova@nature.cz

Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (vč. likvidace náletových dřevin) 2. 5. 2021

klara.camska@nature.cz

Trvalá opatření k zajištění prostupnosti komunikací pro obojživelníky 24. 3. 2021

martin.strnad@nature.cz