Vaše připomínky ke standardům zasílejte prosím ve tvaru:

  • číslo standardu
  • číslo odstavce
  • text poznámky
Standard k připomínkování Datum pro zaslání připomínek E-mail pro zaslání připomínek
Péče o vodní toky včetně břehových porostů 30. 7. 2022

katerina.kujanova@nature.cz​​​​​​​

Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály 29. 7. 2022

martin.strnad@nature.cz​​​​​​​

K přírodě šetrné hospodaření na rybnících 16. 4. 2022

jakub.stary@nature.cz

Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť 21. 2. 2022

barbora.marsalkova@nature.cz​​​​​​​

Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (vč. likvidace náletových dřevin) 2. 5. 2021

klara.camska@nature.cz

Trvalá opatření k zajištění prostupnosti komunikací pro obojživelníky 24. 3. 2021

martin.strnad@nature.cz​​​​​​​