Finance pro přírodu a krajinu - Dotace

Tento portál vás provede přehledem finančních podpor v oblasti ochrany přírody a krajiny poskytovaných z národních i evropských dotačních programů.


Skupiny opatření

Výběrem jedné ze skupin opatření se na nové stránce zobrazí přehled nabídky programů, podprogramů a aktuálně otevřených výzev, ve kterých má AOPK ČR roli poskytovatele dotace a pro které je možné realizovat vámi zvolená opatření.

Aktuality / NovinkyOdebírat RSS

Letecký snímek na Honzovský potok s tůněmi.
13. 6. 2024

Vyhlašujeme navazující výzvu OPŽP – ZMV v projektovém schématu AOPK ČR a informujeme o aktualizaci 7. a 8. výzvy

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyhlašuje pro Operační program Životní prostředí následující 6. výzvu. Podrobné podmínky jsou uvedeny v detailu výzvy. Dále AOPK ČR informuje o změnách 7. a 8. výzvy.

Celý článek O násVyhlašujeme navazující výzvu OPŽP – ZMV v projektovém schématu AOPK ČR a informujeme o aktualizaci 7. a 8. výzvy
Tok Labe z ptačí perspektivy v českém Středohoří.
Duby u Chotěboře v době opadu listí.
23. 5. 2024

Možnost zrušení povinnosti provádět finanční vypořádání pro projekty OPŽP administrované v rámci projektového schématu pomocí zjednodušených metod vykazování

Žadatelé, kteří podali žádost o dotaci v období od 15. 12. 2022 do 31. 12. 2023 v návaznosti na vydané stanovisko Ministerstva financí ohledně finančního vypořádání, mají možnost podat žádost o změnu. Tato informace se netýká projektů zcela proplacených v roce 2023, které již byly finančně vypořádány.

Celý článek O násMožnost zrušení povinnosti provádět finanční vypořádání pro projekty OPŽP administrované v rámci projektového schématu pomocí zjednodušených metod vykazování

Jak na dotace?

Standardy péče o přírodu a krajinu AOPK ČR
Doporučení stanovující parametry a technický popis postupů jednotlivých činností běžně  realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu.

Metodiky AOPK ČR 
Metodické materiály na podporu realizace péče o přírodu a krajinu.

Číselník činností AOPK ČR
Seznam činností podporovaných z dotačních titulů AOPK ČR.

Náklady obvyklých opatření MŽP 
Ceník určující obvyklé částky, za které je možné realizovat určitá opatření. Pro dotační programy AOPK ČR jsou tyto částky maximální.

Jak na dotace pro přírodu a krajinu(leták)

Přehled účtování transferů dotací AOPK ČR
Metodický materiál slouží jako podklad k účtování transferů AOPK ČR a je primárně určen pro obce, kraje a příspěvkové organizace.

Národní dotační programy

Zdrojem financování u těchto dotačních programů
je státní rozpočet České republiky.

Více informací

Evropské dotační programy

Programy, kde hlavním zdrojem jsou finance z Evropské unie
nebo Evropského hospodářského prostoru.

Více informací

Vyhledávač dotačních programů pro žadatele

Příklady dobré praxe

Zabezpečení tahových cest ve Středočeském kraji

 • Celkové způsobilé náklady: 399 750 Kč
 • Dotační program: PPK B – Zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí

 • Program péče o krajinu
 • Období realizace: 2023

Více informací
Zabezpečení tahových cest ve Středočeském kraji

Výsadba ovocného sadu u obce Jistebník

 • Celkové způsobilé náklady: 249 182 Kč
 • Příspěvek EU: 249 182 Kč
 • Dotační program: NPO – POPFK 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

 • Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
 • Období realizace: 2023

Více informací
Výsadba ovocného sadu u obce Jistebník

Tůň Horní Suchá

 • Celkové způsobilé náklady: 62 250 Kč
 • Příspěvek EU: 62 250 Kč
 • Dotační program: NPO – POPFK 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

 • Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
 • Období realizace: 2023

Více informací
Tůň Horní Suchá

Obnova krajinného prvku – výsadba v k. ú. Jistebník

 • Celkové způsobilé náklady: 106 520 Kč
 • Příspěvek EU: 106 520 Kč
 • Dotační program: NPO – POPFK 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

 • Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
 • Období realizace: 2021

Více informací
Obnova krajinného prvku – výsadba v k. ú. Jistebník

Kosení a odstranění náletů v národní přírodní památce Jestřebské slatiny

 • Celkové způsobilé náklady: 229 122 Kč
 • Dotační program: PPK A – Péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit

 • Program péče o krajinu - státní rozpočet
 • Období realizace: 2020

Více informací
Kosení a odstranění náletů v národní přírodní památce Jestřebské slatiny

Zabezpečení vápencových skalních profilů v prostoru přírodní památky Lom Janičův vrch

 • Celkové způsobilé náklady: 200 tis. Kč
 • Dotační program: Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení resortu MŽP

 • Podprogram: Správa nezcizitelného majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)
 • Období realizace: 2020–2021
 • Poskytovatel podpory: MŽP

Více informací
Zabezpečení vápencových skalních profilů v prostoru přírodní památky Lom Janičův vrch

Hladovský potok

 • Celkové způsobilé náklady: 2 251 617,10 Kč
 • Příspěvek EU: 2 251 617,10 Kč (poskytovatel podpory MŽP)
 • Dotační program: Operační program Životní prostředí

 • Období realizace: 1. 4. 2020–31. 8. 2021
   

Více informací
Hladovský potok

Sedmihorský mokřad

 • Celkové způsobilé náklady: 2 846 500,24 Kč
 • Příspěvek EU: 2 846 500,24 Kč (poskytovatel MŽP)
 • Dotační program: Operační program Životní prostředí

 • Období realizace: 19. 8. 2021–30. 11. 2022

 

Více informací
Sedmihorský mokřad

Odstranění sedimentu z Robečského potoka

 • Celkové způsobilé náklady: 296 208 Kč
 • Dotační program: Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení resortu MŽP

 • Podprogram: Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)
 • Období realizace: 2020–2021
 • Poskytovatel podpory: MŽP

Více informací
Odstranění sedimentu z Robečského potoka