Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Další instituce resortu životního prostředí

Finance pro přírodu a krajinu - Dotace

Tento portál vás provede přehledem finančních podpor v oblasti ochrany přírody a krajiny poskytovaných z národních i evropských dotačních programů.


Skupiny opatření

Výběrem jedné ze skupin opatření se na nové stránce zobrazí přehled nabídky programů, podprogramů a aktuálně otevřených výzev, pro které je možné realizovat vámi zvolená opatření.

Aktuality / Novinky

Jak na dotace?

Standardy péče o přírodu a krajinu AOPK ČR
Doporučení stanovující parametry a technický popis postupů jednotlivých činností běžně  realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu.

Metodiky AOPK ČR 
Metodické materiály na podporu realizace péče o přírodu a krajinu.

Číselník činností AOPK ČR
Seznam činností podporovaných z dotačních titulů AOPK ČR.

Náklady obvyklých opatření MŽP 
Ceník určující obvyklé částky, za které je možné realizovat určitá opatření. Pro dotační programy AOPK ČR jsou tyto částky maximální.

Národní dotační programy

Zdrojem financování u těchto dotačních programů
je státní rozpočet České republiky.

Více informací

Evropské dotační programy

Programy, kde hlavním zdrojem jsou finance z Evropské unie
nebo Evropského hospodářského prostoru.

Více informací

Vyhledávač dotačních programů pro žadatele

Příklady dobré praxe

Sedmihorský mokřad

 • Celkové způsobilé náklady: 2 846 500,24 Kč
 • Příspěvek EU: 2 846 500,24 Kč (poskytovatel MŽP)

 • Program: Operační program Životní prostředí 2014–2020
 • Období realizace: 19. 8. 2021–30. 11. 2022

 

Více informací
Sedmihorský mokřad

Kosení a odstranění náletů v NPP Jestřebské slatiny

 • Celkové způsobilé náklady: 229 122 Kč
 • Dotační program: Péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit

 • Program péče o krajinu - státní rozpočet
 • Období realizace: 2020

Více informací
Kosení a odstranění náletů v NPP Jestřebské slatiny

Zabezpečení vápencových skalních profilů v prostoru přírodní památky Lom Janičův vrch

 • Celkové způsobilé náklady: 200 tis. Kč
 • Dotační program: Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení resortu MŽP

 • Podprogram: Správa nezcizitelného majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)
 • Období realizace: 2020–2021
 • Poskytovatel podpory: MŽP

Více informací
Zabezpečení vápencových skalních profilů v prostoru přírodní památky Lom Janičův vrch

Odstranění sedimentu z Robečského potoka

 • Celkové způsobilé náklady: 296 208 Kč
 • Dotační program: Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení resortu MŽP

 • Podprogram: Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)
 • Období realizace: 2020–2021
 • Poskytovatel podpory: MŽP

Více informací
Odstranění sedimentu z Robečského potoka