Tůň Horní Suchá

 • Celkové způsobilé náklady: 62 250 Kč
 • Příspěvek EU: 62 250 Kč
 • Dotační program: NPO-POPFK 165 - Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

 • Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
 • Období realizace: 2023

Více informací
Tůň Horní Suchá

Obnova krajinného prvku – výsadba v k. ú. Jistebník

 • Celkové způsobilé náklady: 106 520 Kč
 • Příspěvek EU: 106 520 Kč
 • Dotační program: NPO-POPFK 165 - Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

 • Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
 • Období realizace: 2021

Více informací
Obnova krajinného prvku – výsadba v k. ú. Jistebník

Hladovský potok

 • Celkové způsobilé náklady: 2 251 617,10 Kč
 • Příspěvek EU: 2 251 617,10 Kč (poskytovatel podpory MŽP)
 • Dotační program: Operační program Životní prostředí

 • Období realizace: 1. 4. 2020–31. 8. 2021
   

Více informací
Hladovský potok