Program podporuje projekty na ochranu a zlepšování životního prostředí v České republice. Podpora směřuje na efektivní a šetrné využívání přírodních zdrojů, nápravu negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a účinnou prevenci prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty obyvatel České republiky.

Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním programům, především Operačnímu programu Životní prostředí, programu Nová zelená úsporám, Modernizačnímu fondu, Operačnímu fondu Spravedlivá transformace a dalším programům administrovaným Ministerstvem životního prostředí.

Financování programu zajišťuje Státní fond životního prostředí ČR ze zákonných poplatků, odvodů a pokut za poškozování životního prostředí. V roce 2021 byl národní program rozšířen o aktivity financované z Národního plánu obnovy (NPO). Podpora je poskytována formou dotace, půjčky nebo jejich kombinací.

Prioritní oblasti podpory

  • Voda
  • Ovzduší
  • Odpady, staré zátěže, environmentální rizika
  • Příroda a krajina
  • Životní prostředí ve městech a obcích
  • Environmentální prevence
  • Inovativní a demonstrační projekty
  • Energetické úspory
  • Příprava projektů

Kontakt

www.narodniprogramzp.cz