Odebírat RSS

null Oznamujeme změny ve výzvách NPO-POPFK 2 a 3

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Oznamujeme změny ve výzvách NPO-POPFK č. 2/2023 a č. 3/2023

20. 9. 2023

Změny jsou platné zpětně, tedy i pro již schválení akce.

Pro obě výzvy NPO-POPFK č. 2/2023 a č. 3/2023 jsme aktualizovali některé dokumenty a pro výzvu NPO-POPFK č. 3/2023 byl také prodloužen termín příjmu žádostí do 30. 11. 2023. 

Obě výzvy ještě nemají vyčerpanou finanční alokaci. Na regionálních pracovištích AOPK ČR jsme připraveni s vámi konzultovat vaše záměry akcí.

Aktualizované dokumenty pro výzvy NPO-POPFK č 2/2023 a č 3/2023:

  • Text výzvy
  • Příručka pro žadatele
  • Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmu ve vztahu k poskytovateli podpory

Nová příloha:

  • Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmu pro potřeby veřejných zakázek 

Podrobnosti k výzvě NPO-POPFK č. 2/2023
Podrobnosti k výzvě NPO-POPFK č. 3/2023

Foto: Jan Kouřil

Foto: Jan Kouřil