Studie a podklady - Dotace

Podprogram slouží k financování podkladových materiálů a k vyhodnocování efektivnosti krajinotvorných programů. Podprogramem podporovaná opatření realizuje AOPK ČR a správy NP prostřednictvím jimi vybraných zhotovitelů, se kterými uzavírají smlouvy o dílo.

Cíle a oblasti

  • zpracování odborných studií (vyhledávací studie pro realizaci opatření v rámci krajinotvorných programů, studie zjištění minimálního stavu podzemní vody, atd.)
  • monitoring a vyhodnocování dopadů opatření podporovaných z krajinotvorných programů a stavu předmětů ochrany zvláště chráněných území a ptačích oblastí z hlediska kvality, efektů a přínosů ve vazbě na realizovaná opatření

Typ žadatele

  • Rezortní organizace MŽP

Lokalizace

  • Celá ČR

Kontakt na pracovníky si zobrazíte kliknutím do mapy, kde chcete realizovat vaši žádost

Ústředí AOPK ČR Chráněná krajinná oblast RP SCHKO Slavkovský les RP SCHKO České středohoří RP Liberecko RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj RP Východní Čechy RP Olomoucko RP Jižní Morava RP SCHKO Poodří RP SCHKO Český les RP SCHKO Žďárské vrchy RP SCHKO Beskydy RP SCHKO Bílé Karpaty RP Jižní Čechy RP Střední Čechy